Sağlık Bilimleri Üniversitesi

2019

Proje Ekibi: Celâleddin Çelik, Selim Koytak

Yer: İstanbul | TR
İşveren: Gür Yapı, Vakıf İnşaat, SBU
Kontrol: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rölöve Anıtlar Müdürlüğü
Yüklenici: Gür Yapı İnşaat
Proje Tipi: Restorasyon
Proje Yılı: 2010
Proje Alanı: 1.000 m²

Sultan II. Abdülhamid zamanında devrin ilk modern tıp fakültesi olarak inşa ettirilmiş olan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne binaları, mimar Vallury ile D'Aronco'nun ortak eseridir.

Bu yapıların restorasyonu ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak tekrar düzenlenmesi işi kapsamında Rektörlük kütlesi, Ali Ertuğrul Konferans Salonu, Senato Salonu ve Reşad Kaynar Mescidi iç mekânları projelendirilmiş ve uygulanmıştır.