İstanbul Türbeler Müzesi

2018

Yer: İstanbul | TR
İşveren: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Proje Tipi: Müze
Proje Yılı: 2018
Arsa Alanı: 4.000 m2
Proje Alanı: 1.826 m2
Durum: Proje

Mimarî tasarım her zaman bulunduğu yer ile sıkı sıkıya bağlı, ve çevresi ile sürekli etkileşim halinde. Nadide bir Mimar Sinan dönemi yapısını müzeye dönüştürürken, sergilenecek envanterle birlikte yapının da başlı başına bir kıymet sahibi olduğu ve sergilenen objelerin kendilerini ifade ederken içinde bulundukları mekânlar ile hassas bir denge kurmaları gerektiği açıktı. Bu yaklaşımla mekânın kişilik özelliklerine hassas, restorasyon yaklaşımını önceleyen, çağdaş müzecilik anlayışının peşinde bir mimarî düzenleme arayışı içinde olduk. Mekânın ilham verici sorumluluğu yanında, İstanbul'daki türbelere ait zengin bir envanterin sergilenmesi de hem bu objelerin tarihi ve sanatsal kıymeti, hem de ölüm ve hayat ilişkisini, neredeyse başlı başına bir "ölüm kültürü" perspektifinden göstermesi açısından oldukça önemli.

Külliye iki ayrı kodda iki medreseden oluşuyor, biri caminin şadırvan avlusunda, yani üst koddaki U biçimli, diğeri ise alt kodda yer alan L biçimli medrese. Müze, ana sergi mekânları ile bu alt medresede yer alır.