Kaptanpaşa Parkı

2018

Proje Ekibi: Celâleddin Çelik, Fatima Abi Kardan

Yer: İstanbul | TR
Proje Tipi: Çevre Düzenlemesi
Proje Yılı: 2018
Proje Alanı: 10.000 m2

Kaptanpaşa Camisi çevre düzenlemesi projesi, İslam geleneğindeki bahçe kültürü üzerine yoğunlaşan, ve bunun bir yorumunu ortaya koyan bir yaklaşımla ele alındı.

Parkın ana fikri İslam bahçe geleneğini merkeze alan bir mekân oluşturmak. Merkezi anlayışla şekillenen cehar-bağ [dört-bahçe] kurgusu bu bahçe mekânlarının ana fikrini oluşturuyor. Aksiyalite ve aksiyalitenin maksatlı olarak bozulması, kullanım yoğunluğuna göre genişlikleri belirlenen yürüyüş yolları, merkezi havuzlar, su kanalları, selsebiller ve ahşap bahçe köşkleri ile bahçe zenginleşir.

Şadırvanın erkekler ve kadınlar bölümü vardır, cami ile mütevazi biri ilişki kurarken caminin avlu mekânını da belirler. Cami fevkânî olduğu içi altındaki mekânlar atölye / dükkân olarak kullanılacaktır, bu dükkânların ulaşılabilir olması için cami duvarları alçak sınır elemanları olarak tasarlanmıştır.