Süleymaniye

2016

Proje Ekibi: Celâleddin Çelik
Danışman: Hasan Mert Kaya
Metinler: Başak Oğuz Ural

Yer: Süleymaniye | İstanbul | TR
İşveren: Türk Telekom
Proje Tipi: Sergi | Müze
Proje Yılı: 2016

Süleymaniye Külliyesi'ni ve camisini, Kanunî'den başlayarak, Koca Sinan Ağa'yı, topoğrafyayı, külliyeyi, camiyi, camideki sanatları, bilinmeyenleri, hikâyeleri ve son restorasyon sürecini anlatan bir kalıcı sergi. Sergi metinleri iki dilde, ayrıca QR kodlu dijital zenginleştirilmiş içerikle geniş kapsamlı olarak tasarlanmıştır. Metin yazımı, grafik tasarım, içerik belirlenmesi, mimarî tasarım ve uygulama hizmeti verilmiştir.