Esenboğa

2015

Tasarım Ekibi: Celâleddin Çelik, Selim Koytak
Görselleştirme: 3D Dizayn | Ahmet Çandöken

Yer: Esenboğa | Ankara | TR
İşveren: TAV
Proje Tipi: Dinî
Proje Yılı: 2015
Proje Alanı: 1.200 m2

Esenboğa Havaalanı Camisi, yoğun hava trafiğine sahip başkentin havaalanı kullanıcılarına ve protokolüne hizmet vermek üzere planlanmış bir yapıdır. Havaalanının girişinden itibaren algılanan ve Devlet Konuk Evi’nin hemen yanında bulunan lokasyon, yapıya bir sembol ve temsil değeri de yükler.

Sinan’ın son dönem yapılarından olan Piyalepaşa Camisi’nden esinlenen ana mekân, ikişerli diziler halinde yanyana gelen altı kare mekândan oluşan, kıble yönünde yatay bir dikdörtgendir. Bu kare mekânlar birer basık kabuk ile örtülür, kabukların birleştiği noktalar ana mekâna doğrudan inen kolonlarla taşınır. Bu kolonların tariflediği yan sahınlar, asma katta hanımlar mahfilini oluşturur.

Yapıya geniş yarı açık mekânlarla, büyük bir saçak altından geçerek yaklaşılır. Dış-iç mekân ilişkisini keskinlikten kurtaran, iç ve dış arasında daha geçişken bir kurgu amaçlanır. Caminin bodrum katında kapalı otopark, abdest mekânları, ıslak hacimler ve diğer bazı servis mekânları yer alır. Bu mekânlardan asansör ve merdivenlerle caminin önündeki avluya çıkılır, ziyaretçinin bodrum kattan doğrudan cami içine değil, önce avluya, sonra yapıyı algılayarak içeri girmesi hedeflenir. Proje uygulanmamıştır.