Beykoz

2016

Tasarım Ekibi: Celâleddin Çelik, Selim Koytak
Görselleştirme: 3D Dizayn | Ahmet Çandöken

Yer: Beykoz | İstanbul | TR
İşveren: Kalyon
Proje Tipi: Dinî
Proje Yılı: 2016
Proje Alanı: 1.500 m2

Beykoz’un Dereseki Köyü’nde bir ilköğretim yerleşkesi içinde yer alan caminin kullanıcıları, ağırlıklı olarak okul çağındaki çocuklar olacaktır. Eğitim blokları ile yurt bloklarının kesiştiği alanda yer alan yapı, her iki yönden de yaklaşıma imkân veren, davetkâr bir kurgudadır. Minare ve şadırvan ana kütleden bağımsız birer eleman olarak tasarlanmıştır. Şadırvan girişi hazırlar, ve cami ile kendisi arasında bir sokak oluşturur. Minarenin etrafı mekânsallaşır, minare duvarındaki çeşme ve onu saran oturma elemanları ile açık bir kamusal alan oluşturur. Eğimli arazinin alt tarafına ise, programda olmayan bir sohbet odası eklenmiş, bu oda ile hem anıtsal ibadet mekânına sivil bir ölçek eklenmek, hem de caminin çok amaçlı kullanımı desteklenmek istenmiştir.