DLT Müzesi

2014

Proje Ekibi: Celâleddin Çelik, Selcen Çelik

Yer: Fatih | İstanbul | TR
İşveren: Millet Kütüphanesi
Proje Tipi: Sergi | Müze
Proje Yılı: 2014
Proje Alanı: 100 m2

Türk dilinin bilinen en eski sözlüğü olan Divân-ı Lûgat-it’Türk, meşhur Kaşgarlı Mahmud’un eseridir. Yıllarca varlığı bilinir, kendisi kayıp iken … yılında meşhur kütüphaneci Ali Emirî Efendi bu kitabı bir eskicide bulur ve satın alır. Sadece bir sözlük olmayıp bir ansiklopedi de sayılan bu eseri müdürü olduğu Millet Kütüphanesi’ne bağışlayan Ali Emirî’yi anmak üzere, bu orijinal nüshanın sergilenmesi planlamış, bu eser için medresenin bir odası ayrılmıştır.

Orijinal yazma eser özel bir vitrinde sergilenecektir. Vitrin medresenin bir nişi içine girer, ve bir kaide üzerinde yer alır. Kaidenin içinde vitrinin iklimlendirme ve nem kontrolü cihazı yer alır. Yazmanın hemen yanındaki dokunmatik ekranda ise, ziyaretçi eserin sayfalarını gezebilir. Divân-ı Lûgat-it’Türk’ün içindeki meşhur harita ise, projeksiyon ile medresenin kubbesine yansıtılacak. Projenin ilk safhası uygulanmış, ikinci safhası uygulanma aşamasındadır.