Ev ve Mimarî - VII. Oturum: İbrahim Hakkı Yiğit, Bir Mahalle Kurgusu: İznik Toki Evleri

5 Mayıs 2018 Cumartesi 13:00

Bilim ve Sanat Vakfı - Zeyrek Salonu

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi, Ev ve Mimari isimli program dizisine yedinci oturumuyla devam ediyor. Celâleddin Çelik ve Halil İbrahim Düzenli moderatörlüğünde gerçekleştirilen program dizisinin Mayıs  ayı konuğu İbrahim Hakkı Yiğit olacak. Programda, Yiğit’ten "Bir Mahalle Kurgusu: İznik TOKİ Evleri" isimli sunumunu dinleyeceğiz. Yiğit, İznik TOKİ Evleri'nin yapılma sürecinden bahsedecek ve bir mahallenin nasıl oluştuğunu anlatacak.

Mahalle kavramının önemsenerek planlama kriteri olarak belirlendiği İznik TOKİ Evlerinde; topografyaya uyum, mahallenin yeşil alanla çevrelenmesi, araç yollarının sınırlandırılması, ulaşım ağının ağırlıklı olarak yaya öncelikli şekilde ele alınması temel tasarım ilkelerini oluşturmaktadır. Çalışma alanı 165 konut, 4 dükkân, 1 camiden müteşekkil olarak tasarlanmış olup toplam inşaat alanı 23.500 m2 dir.

Merkez camii mahallenin merkezinde bulunmakla beraber ticari ve diğer fonksiyonlarla yakın ilişki içindedir. Böylelikle mahalle bütününde bir odak niteliğindedir. Ticari alanlar konutların zemin katlarında konumlandırılmış; berber, kasap, bakkal+manav, kıraathane gibi ticari fonksiyonlar planlanmıştır.

Geleneksel şehirlerde olduğu gibi çalışma alanında tasarlanan mahallede de yaya öncelikli ulaşım ağı oluşturulmuştur. Çalışma alanı 20 m lik yol ile çevrelenmiştir. Çalışma alanı içerisindeki ulaşım ise 10 m lik yollar ile sağlanmaktadır. Otopark için merkez alanlarda ve mahalle içinde araç otoparkları planlanmıştır. 165 konut için tasarlanan çalışma alanında 111 adet otopark oluşturulmuştur. Ayrıca yol kenarlarına bakan cephe önlerinde bahçe duvarları yapılarak mahremiyet sağlanmıştır. Bu şekilde duvarların meydana getirdiği sokak dokusu; çevrelenme ve yön hissini uyandırması açısından oldukça önemlidir.