Ev ve Mimarî - VI. Oturum: Uğur Tanyeli, 18. Yüzyıldan Bu Yana İstanbul’da Modern Ailenin ve Evin Doğuşu

7 Nisan 2018 Cumartesi 14:00

Bilim ve Sanat Vakfı - Zeyrek Salonu

Bilim ve Sanat Vakfı Sanat Araştırmaları Merkezi, Ev ve Mimari isimli program dizisine altıncı oturumuyla devam ediyor. Celâleddin Çelik ve Halil İbrahim Düzenli moderatörlüğünde gerçekleştirilen program dizisinin Nisan ayı konuğu Uğur Tanyeli olacak. Programda, Tanyeli’den "18. Yüzyıldan Bu Yana İstanbul’da Modern Ailenin ve Evin Doğuşu" isimli sunumunu dinleyeceğiz.

Konutun değişimi ağırlıklı olarak batılılaşma üst başlığı altında tartışılmaktadır. Bu yaklaşım meseleyi üslup ve morfoloji analizlerine, kültüralist bir Doğu-Batı ya da onlar-biz karşıtlığına indirgemeye yol açmaktadır. Oysa konutun değişimi modern ailenin doğuşu, çocuğun “icadı” ve barınma tercihlerinin başkalaşımı gibi önemli toplumsal gelişmelerle bağlantılıdır. Programda konutun doğrudan mimari nitelikte olmayan bu gibi beşeri pratiklerle ilişkisi tartışılacaktır.