Türk Müziği Okumaları: Tanbûrî Cemil Bey

[Türk Müziği Okumaları: Tanbûrî Cemil Bey]

Medeniyetimizin müziği ordugâhtan dergâha, türkülerden klasik âsâra, geniş bir tabana yayılı. Bu çeşitliliği zaman ve mekân boyutları ile de ilişkilendirince ortaya çok katmanlı, ilk bakışta kavranması hiç de kolay olmayan dev bir yapı çıkıyor.

Peki, bu müziğin karakterine ait kimlik unsurları nelerdir? Bu seslerin arkasında bazı ilkeleri sezmek mümkün müdür? Seminerde gelenek, aşk, yenilik, hasret, hüzün, hürmet gibi kavramlar bu müzik için son asrın en dikkat çekici şahsiyeti özelinde ele alınacak; her oturumda bir kavram üzerinden yeni bir Tanbûrî Cemil Bey okuması yapılacak ve Cemil Bey plakları dinlenecektir.

Seminer için okuma tavsiyesi: Tanbûrî Cemil'in Hayatı, Mes'ud Cemil, Kubbealtı Yayınları (2012)