Habitat Ustaları

 

[Habitat Ustaları]

Skylife Magazine | Mayıs 2016

İstanbul'u bu kadar eşsiz yapan şeylerin başında süphesiz ki yapılar geliyor. Bugünün İstanbul'unu şekillendiren dört mimarla şehirle olan ilişkilerini ve mesleklerinin inceliklerini konuştuk.